แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทางเราจะคอนเฟิร์มการชำระเงินกลับไปทางอีเมลของท่าน